Walne Zebranie Sprawozdawcze DSHGRiDI.

lip 01, 2017

usrob

Aktualności

0

W dniu 5-03-2017r w barze przy ul Grabiszyńskiej przy ciastku i kawie odbyło się Zebranie członków naszego Stowarzyszenia. Głównym tematem zebrania było sprawozdanie Zarządu podsumowujące roczną działalność Stowarzyszenia. Po otwarciu i powitaniu uczestników zebrania pan Godfryd Kuryło wiceprezes Polskiego Związku wręczył panu prof. Jerzemu Hrynkiewiczowi okolicznościowy medal 25 -lecia Polskiego Związku Hodowców gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, panu Romanowi Grzywacz wręczył brązową odznakę zasłużony działacz PZHGR i DI. W dalszej części zebrania prezes Edward Gersztyn przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu. Pan Czesław Fuławski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego pan Józef Wojciechowski życzył w swoim sprawozdaniu utrzymania koleżeńskiej atmosfery, która w naszym Stowarzyszeniu jest od wielu lat.  Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium dla Zarządu prezes Edward Gersztyn wręczył podziękowanie panu Juliuszowi Jatczakowi za organizację wsparcia finansowego dla naszego Stowarzyszenia podczas wystaw. Panu Przemysławowi Tesak czołowemu hodowcy drobiu i administratorowi strony internetowej prezes wręczył wzorce drobiu rasowego i ptactwa wodnego. W dalszej części zgodnie z rozporządzeniem Zarządu PZ przeprowadzono wybory delegatów na Zjazd PZHGR i DI. Wybrani zostali Edward Gersztyn, Godfryd Kuryło, Sławomir Gradzik, Marek Gersztyn. Kolejny punkt to sprawy bieżące w którym poruszono funkcjonowanie placu handlowego przy ul. Grabiszyńskiej 123.

Post by usrob

Comments are closed.