HISTORIA

HomeHISTORIA
  • null

  • null

HISTORIA

Historia Dolnośląskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza jest ściśle związana z początkiem hodowli gołębi rasowych po zakończeniu II wojny światowej. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku to okres największego rozwoju hodowli gołębi rasowych na Dolnym Śląsku. Miejscem spotkań staje się coniedzielny kiermasz na placu w pobliżu dworca kolejowego Wrocław – Nadodrze, na którym spotykają się hodowcy z całej Polski a w szczególności z Rzeszowa, Przemyśla, Radomia, Poznania i Opola. W roku 1950 z inicjatywy Mariana Jaworskiego, Tadeusza Reszoś, Antoniego Mutka, Leona Gajdy, Juliana Dębniec, Henryka Gintoft zostaje założony Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych z siedzibą przy ul. Biskupa Tomasza 10. W skład pierwszego Zarządu wchodzili:

– prezes Bogdan Zieliński

– wiceprezes prof. dr. hab. Jerzy Hrynkiewicz – Sudnik

– sekretarz Marian Jaworski

– skarbnik Kazimierz Swaryczewski

W 1955 roku Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych zapoczątkował organizowanie wystaw gołębi rasowych. Gołębie prezentowano na sali wrocławskiego  Dworca Głównego PKP, a także Wrocław – Nadodrze, których organizatorem był Kazimierz Walczak. Wystawę zorganizowano również w słoniarni wrocławskiego ZOO organizatorem był Leon Cybulkin.

Pierwsza wystawa w Hali Ludowej odbyła się 10-12 XII 1971r , i były organizowane cyklicznie do 1975 roku kiedy to nastąpił rozpad Związku. Po dwunastu latach przerwy w 1987 roku z inicjatywy Leona Cybulkin powstaje Koło Ogólnopolskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, które w 1988 roku organizuje wystawę gołębi rasowych w Hali Ludowej. Organizacja ta przekształca się w roku 1988 w Dolnośląski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. W dniu 04-08-1992 roku Związek zostaje wpisany do rejestru stowarzyszeń pod nr 340/92 z siedzibą przy ul. Księcia Witolda 78/6 licząc w swoich szeregach 30 członków. Z inicjatywy Zarządu który został wybrany 30-05-1999 roku zostaje zorganizowana Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w której uczestniczyło 147 wystawców, wystawiono 1904 eksponaty w 135 rasach.

Po Krajowej Wystawie przybywa nowych członków i pod kierownictwem gospodarza Bolesława Ochwat rozbudowuje się baza wystawowa Związku. Od 2003 roku odbywają się ciągle wybory władz i w 2006 roku  nowym prezesem zostaje wybrany Edward Gersztyn, a honorowym prezesem zostaje Leon Cybulkin. W 2007 roku z inicjatywy Edwarda Gersztyna, Bolesława Ochwata, Jerzego Łyskawy, Juliusza Jatczaka, Antoniego Muniaka, Czesława Fuławskiego zostaje zarejestrowane Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 113/18.Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność 02-01-2008 roku zrzeszając w swoich szeregach 128 członków. W dniu 9-10-02-2008r we Wrocławskiej Hali Stulecia została zorganizowana Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików w której udział wzięło 209 wystawców wystawiając 2200szt. gołębi w  132 rasach, 137szt. drobiu w 25 rasach i 61 królików w 12 rasach. W wystawie uczestniczyły firmy produkujące i rozprowadzające akcesoria dla gołębi i drobnego inwentarza. Była to największa i najładniejsza wystawa jaka została zorganizowana na terenie Dolnego Śląska. Stowarzyszenie w 2008r rozszerza swoją działalność organizując Wystawy Gołębi i Drobnego Inwentarza w Opolskiej Hali Sportowej gdzie w 2010r zostaje założone Terenowe Koło którego przewodniczącym zostaje Teodor Siano.

Na wniosek Zarządu zostają powołane dwa kluby specjalistyczne „ Klub Kótkodzioby Polski im. Bolesława Ochwata” i „ Klub Dolnośląski Biały Łaciaty im. Leona Cybulkina.” W 2010 roku Stowarzyszenie obchodzi 60-lecie założenia pierwszej organizacji zrzeszającej hodowców z terenu Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Z tej okazji z inicjatywy prezesa Edwarda Gersztyna zostaje zakupiony sztandar dla Stowarzyszenia, który jest poświęcony przez Księdza Biskupa Pawła Stobrawę i kapelana hodowców gołębi księdza dr. Józefa Żyłkę podczas pielgrzymki naszych hodowców na Górę Świętej Anny. W składzie pocztu sztandarowego byli Grzegorz Tużnik, Andrzej Wojciechowski i Mariusz Nieznalski. A organizatorami całej uroczystości byli Prezes Edward Gersztyn i kol. Stanisław Tyc. Podczas obchodów 60-cio lecia Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentaza Jan Pajka i Przewodniczący Kolegium Sędziów Adam Zdeb wręczyli Sztandar Prezesowi Edwardowi Gersztynowi. W 2011 roku następuje zmiana zarządu Prezesem zostaje Jan Libera. Po rocznej niefortunnej działalności Jan Libera składa rezygnację wraz z zarządem. W 2012r  ponownie Prezesem zostaje wybrany Edward Gersztyn, który szybko przywraca właściwą działalność naszego Stowarzyszenia organizując wystawy we Wrocławiu i Opolu.

Podczas wystawy w Opolu honorowy członek naszego Stowarzyszenia pan Karol Winnicki przekazuje nam pierwszy w Polsce sztandar hodowców gołębi rasowych. Od 2009r hodowcy z Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza pod przewodnictwem Grzegorza Tużnika i Pawła Tomczyka są organizatorami pokazów podczas obchodów Święta Plonów w Gminie Długołęka. W 2013r. Walny Zjazd Delegatów na wniosek Prezesa Edwarda Gersztyna podejmuje uchwałę o nadaniu naszemu Stowarzyszeniu imienia zasłużonego działacza założyciela pierwszej organizacji na Dolnym Śląsku prof. Jerzego Hrynkiewicza-Sudnika.

Od stycznia 2013 roku rozpoczynają swoją działalność przy naszym Stowarzyszeniu specjalistyczne kluby:  Klub hodowców gołębi Krótkodzioby polski im. Bolesława Ochwata przewodniczący Marek Gersztyn, Klub hodowców gołębi Dolnośląski biały łapciaty przewodniczący Leon Cybulkin, Klub gołębi wysokolotnych i akrobatycznych pod przewodnictwem Andrzeja Liwczaka a Bielska Białej i wiceprzewodniczącego Andrzeja Wojciechowskiego, Klub Garłacza Śląskiego im Karola Winnickiego przewodniczącym zostaje Grzegorz Tużnik a zastępcą Mariusz Nieznalski. W maju rozpoczyna swoją działalność Klub ptaków egzotycznych pod przewodnictwem Jana Żołowicza.

W kolejnych latach powstaje Klub hodowców królików ras długowłosych pod przewodnictwem Ewy Król, oraz Klub Garłacza górnośląskiego koroniastego pierwszym przewodniczącym zostaje wybrany Sławomir Gradzik. Hodowcy z naszego Stowarzyszenia biorą czynny udział w Krajowych wystawach organizowanych cyklicznie w Kielcach wystawiając największą ilość zwierząt z oddziałów PZHGR i DI zdobywając przy tym największą ilość tytułów Mistrza Polski. Do czołowych hodowców zalicz się Jerzy Łyskawa, Marek Gersztyn, Józef Riwoń, Józef Wojciechowski, Sławomir Gradzik, Stanisław Tyc – który uzyskał tytuł  „Hodowli licencyjnej- wzorcowej” w rasie Strasser,  Rajmund Młynek – który w 2015r został Mistrzem Świata w rasie Czajka saksońsko w kolorze czarny.

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja W latach
Bogdan Zieliński Przewodniczący 1950 – 1956
Prof. dr. hab. Jerzy Hrynkiewicz Z-ca Przewodniczącego

d/s hodowlanych

Marian Jaworski Sekretarz
Kazimierz Swaryczewski Skarbnik
Władysław Bugaj Gospodarz
Henryk Gintoft Członek Zarządu
Franciszek Murzyński Przewodniczący 1957 – 1962
Prof. dr. hab. Jerzy Hrynkiewicz Z-ca Przewodniczącego

d/s hodowlanych

Tadeusz Burzyński Sekretarz
Kazimierz Swaryczewski Skarbnik
Władysław Bugaj Gospodarz
Kazimierz Wałczak Przewodniczący 1963 – 1968
Prof. dr. hab. Jerzy Hrynkiewicz Z-ca Przewodniczącego

d/s hodowlanych

Tadeusz Burzyński Sekretarz
Kazimierz Swaryczewski Skarbnik
Władysław Bugaj Gospodarz
Henryk Majewski Przewodniczący 1969 – 1975
Prof. dr. hab. Jerzy Hrynkiewicz Z-ca Przewodniczącego

d/s hodowlanych

Tadeusz Burzyński Sekretarz
Kazimierz Swaryczewski Skarbnik
Władysław Bugaj Gospodarz
Leon Cybulkin Prezes D.Z.H.G.R. i D.O 1988 – 1992
Prof. dr. hab. Jerzy Hrynkiewicz Z-ca Przewodniczącego

d/s hodowlanych

Tadeusz Burzyński Sekretarz
Zbigniew Gabriel Skarbnik
Władysław Bugaj Gospodarz
Leon Cybulkin Prezes D.Z.H.G.R. i D.O 1992 – 1995
Tadeusz Burzyński Sekretarz
Zbigniew Gabriel Skarbnik
Prof. dr. hab. Jerzy Hrynkiewicz Członek Zarządu
Prof. dr. hab. Andrzej Dubiel Członek Zarządu
Stefan Miśkiewicz Członek Zarządu
Henryk Majewski Członek Zarządu
Józef Dryps Członek Zarządu
Zbigniew Jewuła Członek Zarządu
Leon Cybulkin Prezes D.Z.H.G.R. i D.O 1995 – 1999
Prof. dr. hab. Andrzej Dubiel Wiceprezes d/s. hodowlanych
Jerzy Łyskawa Sekretarz
Zbigniew Gabrliel Skarbnik
Bolesław Ochwat Gospodarz
Andrzej Tymiński Członek Zarządu
Maciej Kowalski Członek Zarządu
Tadeusz Kąsek Członek Zarządu
Eryk Krzywik Członek Zarządu
Marian Szczepański Członek Zarządu
Adolf Sanetra Członek Zarządu
Leon Cybulkin Prezes D.Z.H.G.R. i D.O 1999 – 2003
Eryk Krzywik Wiceprezes d/s. organizacyjnych
Prof. dr. hab. Andrzej Dubiel Wiceprezes d/s. hodowlanych
Andrzej Tymiński Wiceprezes d/s. finansowych
Jerzy Łyskawa Sekretarz
Bolesław Ochwat Skarbnik
Maciej Kowalski Lekarz Związku
Adam Daniecki Gospodarz
Marian Szczepański Członek Zarządu
Krzysztof Mróz Członek Zarządu
Stefan Kasprzak Członek Zarządu
Leon Cybulkin Prezes D.Z.H.G.R. i D. O 2003 – 2005
Wojciech Szewczyk Wiceprezes
Jerzy Łyskawa Sekretarz
Zbigniew Śliwa Skarbnik
Bolesław Ochwat Gospodarz
Edward Gersztyn Członek Zarządu
Andrzej Tymiński Członek Zarządu
Leon Cybulkin Prezes D.Z.H.G.R. i D O 2005 – 2006
Wojciech Szewczyk Wiceprezes
Antoni Muniak Sekretarz
Zbigniew Śliwa Skarbnik
Prof. dr. hab. Andrzej Dubiel Członek Zarządu
Juliusz Jatczak Członek Zarządu
Edward Kassan Członek Zarządu
Edward Gersztyn Prezes D.Z.H.G.R. i D.O 2006 – 2008
Czesław Fuławski Wiceprezes
Antoni Muniak Sekretarz
Zbigniew Śliwa Skarbnik
Bolesław Ochwat Gospodarz
Juliusz Jatczak Członek Zarządu
Jerzy Łyskawa Członek Zarządu
Edward Gersztyn Prezes D.S.H.G.R. i D.I 2007 – 2011
Czesław Fuławski Wiceprezes d/s. organizacyjnych
Jerzy Łyskawa Wiceprezes d/s. szkoleniowych
Juliusz Jatczak Wiceprezes d/s. hodowlanych
Antoni Muniak Sekretarz
Zbigniew Śliwa Skarbnik
Bolesław Ochwat Gospodarz
Teodor Siano Członek Zarządu
Jan Libera Członek Zarządu
Jan Libera Prezes D.S.H.G.R. i D.I 2011 – 2012
Jerzy Piechur Wiceprezes d/s. organizacyjnych
Edward Kassan Wiceprezes d/s. szkoleniowych
Teodor Siano Wiceprezes d/s. hodowlanych
Stanisław Tyc Sekretarz
Andrzej Tymiński Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Edward Gersztyn Prezes D.S.H.G.R. i D.I 2012 – 2016
Czesław Fuławski Wiceprezes d/s. organizacyjnych
Zbigniew Śliwa Wiceprezes d/s. finansowych
Juliusz Jatczak Wiceprezes d/s. hodowlanych
Jerzy Łyskaw Sekretarz
Stefan Kamiński Skarbnik
Andrzej Werda Członek Zarządu
Teodor Siano Członek Zarządu
Konrad Wójcik Członek Zarządu
Edward Gersztyn Prezes D.S.H.G.R. i D.I 2016
Sławomir Gradzik Wiceprezes d/s. organizacyjnych
Juliusz Jatczak Wiceprezes d/s. finansowych
Marek Gersztyn Wiceprezes d/s. hodowlanych
Jerzy Łyskaw Sekretarz
Ryszard Nowak Skarbnik
Krzysztof Żyła Członek Zarządu
Jarosław Mazur Członek Zarządu
Grzegorz Tużnik Członek Zarządu
color
http://golebie.wroclaw.pl/wp-content/themes/maple/
http://golebie.wroclaw.pl/
#d8d8d8
style1
dropdown
wczytuję...
/home/golebie/domains/golebie.wroclaw.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off