Wystawa w Brzegu Dolnym 4-5 grudnia 2021 rok

lut 22, 2022

usrob

Aktualności

0

Po rocznej przerwie  spowodowanej pandemią w dniach 4-5 grudnia 2021 roku w Brzegu Dolnym w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się trzydziesta jubileuszowa wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza. Jest to drugi jubileusz. We wrześniu obchodzono kameralnie            70 lecie  D S H G R i D I.  W tym roku zorganizowano wystawę poza siedzibą Stowarzyszenia w celu promocji oraz zapoznania mieszkańców powiatu wołowskiego z naszą działalnością, zaprezentowanie ptactwa, drobiu ozdobnego i królików hodowanych przez pasjonatów.

Wzorowo zorganizowana ekspozycja hodowlana to niezaprzeczalna zasługa organizatorów i hodowców  społeczników .Profesjonalizm i perfekcjonizm przy organizacji wystawy przez Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza widoczny był w każdym miejscu. Burmistrz Miasta Paweł Pirek oraz dyrektorzy M O S i R nieodpłatnie udostępnili obiekt w celu wystawowym. Hala to dobrze oświetlony obiekt o wymiarach 48x25m przystosowany do wystaw.  47 związkowców zaprezentowało 744 gołębie rasowe w 42 rasach,

60 sztuk drobiu rasowego w 7 rasach,14 królików w 4 rasach oraz 100 sztuk różnych ptaków w

wolierach pokazowych. W tegorocznej wystawie uczestniczyli wystawcy z województwa opolskiego ,lubuskiego ,wielkopolskiego ,dolnośląskiego Na  jubileuszowej wystawie po raz pierwszy obok eksponatów do oceny, były  również zwierzęta do sprzedaży. Nadwyżki hodowlane mogli odstąpić tylko hodowcy zrzeszeni w Polskim Związku.

W sobotę i niedzielę frekwencja zwiedzających była bardzo mała, praktycznie znikoma pomimo  wolnego wstępu . Nabywcy dokonali zakupu zaledwie kilka sztuk.

Czym to tłumaczyć? Prawdopodobnie światowy wirus ,który nasila się też w Polsce odstraszył zwiedzających i kupujących. Spytałem naszego hodowcę lekarza weterynarii dr Juliusza Jatczaka,        co sądzi na temat braku giełdy równoległej  z wystawą?

dr Juliusz Jatczak mówi:

….czas najwyższy wzorować się na standardach europejskich. Jesteśmy członkami Federacji Europejskiej. System sprzedaży jaki zaprezentowano po raz pierwszy na naszej wystawie, hodowcy z zachodniej i południowej granicy stosują od dawna. Hodowcy powinni się przyzwyczaić do tego

i mieć świadomość , że nasze zdrowie i zdrowie naszych pupili jest najważniejsze.

To co widziałem na wystawach różnego szczebla, gdzie równolegle wystawiano i handlowano na giełdzie były to stuprocentowe ogniska zapalne różnych chorób zwierząt. Ponadto przepisy prawa i Ustawa z 28.08.2002r o ochronie zwierząt obligują hodowców i organizatorów  do przestrzegania go……. dziękuję za rozmowę.

W sobotę zorganizowano wieczorek hodowców w kawiarni znajdującej się w kompleksie wystawienniczym. Uroczyste zakończenie  odbyło się w niedzielę o godzinie 12,00 na sali wystawowej .Na uroczystości był obecny Burmistrz Miasta Brzegu Dolnego i dyrektorzy M O S i R.

Podczas wręczania nagród zachowany był reżim sanitarny. Prezes Edward Gersztyn po wyczytaniu nagrodzonego, stawiał puchar na oddzielnym stoliku, po czym hodowca go odbierał.

Zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych uhonorowani zostali pamiątkowymi pucharami.

,a kobiety wystawczynie  kwiatami „Gwiazda betlejemska”.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Miasta Paweł Pirek podziękował wystawcom  za trud                i opiekę nad zwierzętami, które mogła zobaczyć społeczność miasta i gminy Brzeg Dolny.

Paweł Pirek złożył życzenia świąteczne i noworoczne hodowcom i ich rodzinom.

PODZIĘKOWANIE

Za bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu wystawy hodowcy dziękują:

-Burmistrzowi Miasta i Gminy  Pawłowi Pirkowi ,

-władzom samorządowym miasta i gminy Brzeg Dolny,

-dyrektorom MOS i R  Januszowi Malikowi i Zbigniewowi Andruszko,

-wszystkim niewymienionym społecznikom,

-firmie Biochem- Polska Sp.z.o.o.

Firmie Elanco Poland Sp.z.o.o.

Firmie HIPRA,

Calier Polska Sp.z.o.o.

Innym niewymienionym  firmom bez ,których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

Składamy również podziękowania extra  gospodarzowi wystawy naszemu hodowcy Józefowi Riwoń- mieszkańcowi Brzegu Dolnego, za duży wkład i osobiste zaangażowanie w organizacji wystawy.Zapraszamy na kolejną wystawę w 2022 roku. Miejsce i data podana zostanie w późniejszym terminie.                                    

Od autora:                                            JUBILEUSZOWY  ROK                                                                                                                                                                    W 2021roku mija 30 lat od powstania Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza. Na awersie sztandaru PZ wyhaftowany  jest rok 1991,który  zawsze będzie przypominać prawdziwą historię powstania tej organizacji.                             

                                                                                                                Opracował

                                                                                                              tekst i foto   Stanisław  Tyc

                                                                                                                     DSHGR i DI                           

Nagroda dla Najlepszego Prezesa

Woliery

Wystawa

Papugi

Nagrody

Cała wystawa

Wieczorek Hodowcy

 

Post by usrob

Comments are closed.